FANDOM


Karanlık Günler olayından sonra tekrar Wastelands'a çıkış ile ilgili kronolojik zaman çizgisidir.

T - 60-70 ? Yıl: Vault kapısı kapatılır. Ne için, nasıl kapatıldığı belirsizdir. Tarihi de kesin olmadığı gibi, kapılar kapatıldıktan sonra neden dışarıdan açma girişimi olmadığı da belli değildir.

T - 9 Yıl: Büyük Bırakma: Küçük bölgeleri bırakmak uzun yıllardır gerçekleşen bir olay olsa da, yaşanan büyük enerji problemleri nedeniyle, Vault 46 çok önemli ve geniş bazı bölümlerini kapatıp, daha küçük bir alanda yaşamaya karar vermiştir. Bu kararın temel nedenlerinden birisi de radroach baskınları olmuştur. Bu olaydan sonra tekrar kapıların açılıp, dış dünya ile bağlantıya geçilmesi konusunda istek artmıştır.

T - 11 Ay: 3. Yatakhane Katliamı: Radroachlar bir yol bulup, dinlenmekte olan tüm yatakhaneye delik açıp, içeriye girmişlerdir. Bu dev böceklere karşı savunmasız yakalanan Vault sakinlerinden özellikle çocuklar olmak üzere 15 tanesi ölmüştür. Birçoğunun cesetleri bile böceklerden alınamamıştır. Bu olay sonrası dışarı tekrar açılma fikrinin artık kesin bir ihtiyaç olarak görülmesini sağlamıştır.

T-3 Ay: Daha önce terk edilmiş ve artık radroachların her köşeyi tuttuğu alt bölümlere, yukarı çıkışta gerekli olabilecek radyo aletlerini toplamak için tekrar bir sefer düzenlenmiştir. Sefer az kayıp ile başarılı olmuş ve önemli bazı parçalar tekrar kullanılmak üzere, üst katlara getirilmiştir.

T: Üç gezgin, daha önce vault tarafından kullanılan Skytower adındaki radyo verici antenie ulaşmak amacıyla dışarıya çıkmıştır. Yakınlardaki bir köleci grubu ile karşılaşıp, hemen tutsak düşseler ve radyo vericisini kaybetseler de 2 tanesi sağ dönmeyi başarmış, bir tanesi ile kaçış sırasında vurularak öldürülmüş ve Vault hakkında bilgi bırakılmamıştır. Bu kısa ama ölümcül yürüyüş sırasında birkaç köle ile sohbet değerli bilgiler getirmiştir.

T + 14 Gün: Dört kişilik bir ekip gene aynı amaçla kapıyı terk etmiştir. Çevre koşullarına hazırlıksızlık hala yüksek olduğundan hızlıca geri dönseler de, Vault yakınlarındaki Rodscorpionlardan örnek getirip, panzehir oluşturmayı başarmışlardır. Ayrıca yolculuklar sırasında hayatta kalma şansını arttıracak bilgiler edinmişlerdir.

T + 27 Gün: Dört kişilik bir grup yanlarına Centaur ismini verdikleri tekerlekli yük aletiyle Vault'tan ayrılır. Vault'dan ayrılırken yanlarında bolca su ve panzehir alan ekip, hızlıca Radscorpion Mağaraları 'na gider ve mağaradki birçok radscorpion ile mücadele ederler ve derinlerine girerler. Ölmek üzere olsalarda dördü de geri dönmeyi başarır

T + 45 Gün:  İlk günden beri umulan ancak gerçekleşmesi mümkün olmayan Skytower görevi tamamlanır. Dört kişilik grup, başarılı bir şekilde Skytower'a ulaşır, gereken tamirleri gerçekleştirirler ve Vault ile arasında link kurarlar. Frankie ilk mesajı tüm Vault'a seslenerek gerçekleştirir. Bu beklenmedik bağlantı Vault'da büyük coşku ile karşılanır. Wasteland radyo istasyonları ile bağlantı sağlanabilmiştir.

T + 57 Gün: Vault 46 Yönetim Konseyi, Wastleland'e çıkıp dönmüş kişilerle toplantı yapmaya karar vermiştir. Genel olarak bundan sonra neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişi gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasında yapılan keşiflerin devam etmesi, yeni bir geçici dış nokta kurulması ve minimal dış dünya ile kontak kararları çıkmıştır. Bu olaydan sonra üzücü bir olay yaşanmış ve dört kaşif bir asansör kazası geçirmiştir. Vault'un terk edilmiş bölgelerine düşseler de önemli bir yaralanma olmadan tekrar güvenli bölgelere dönmeyi başarmışlardır.

T+ 71 Gün: Radscorpion Mağaraları'nın kalıcı bir Vault dışı üs olarak kullanılması için malzeme taşınır. Radyo sistemi, su, bolca battaniye, vb. malzeme ile geçici bir yaşam yeri oluşturulur. Havanın hareket etmek için daha uygun bir hal almış olduğu aşikardır. Bir karavan ile karşılan ekip, biraz ticaret yapar ancak akşamında saldıraya uğrarlar ve bir üyelerini kaybederler. Dört kişilik dışarı ekibinden iki tanesi dışarıda kalır.

T+ 118 Gün: Neredeyse bir buçuk ay boyunca Vault dışına en alışkın iki Wasteland Dweller yeni kurulan dış üsse yaşarlar. Bir nevi alışma testi gibi görünen olay, Vault içinde acımasız bulunduğundan bazı hoşnutsuz sesler yükselmesine neden olur. Daha sonra bu ikiliye katılan bir kişiyle beraber, üç kişi Poison 'a ulaşmayı başarır ve ilk defa Vault ile dış yerleşkelerden birisi arasında bağlantı kurulmuş olur. Görev dönüşlerinde dışarıda yaşamak zorunda kalmış iki kişi de Vault'a tekrar kabul edilir.

T + 127 Gün: Poison'un lideri konumundaki Jamie Mckenzie ile anlaşma sağlanır. Direk telsiz bağlantısı ile Overseer Gary Coffey II anlaşmayı sağlar. Bundan sonra Poison'dan gelecek bazı kimyasal atıklar, Vault'da değerlendirilecek bir keyif verici bir uyuşturucuya dönüştürülecektir. Bu sırada hiçbir Vault üyesi Poison'da kalmayacaktır.

T + 172 Gün: Çalışmalar sonrası ilk sevkiyat gerçekleştirilir. Her ay bir defa yapılacak alışveriş güvenlik nedenleriyle Radscorpion Mağaraları etrafında gerçekleştirilmektedir. Sevkiyat karşılığı olarak silah ve Overseer'ın birkaç talebi el değiştirir.

T + 202 Gün: Çevre konusunda bilgili bir toplayıcı Vault'a Overseer ile görüşmesi için alınır. Bir ay boyunca kaldıktan sonra bir sonraki sevkiyat sırasında geri döner.

T + 254 Gün: Vault 46 sakinlerinin dışarıya çıkması kesin olarak tekrar yasaklanır.

T + 362 Gün: Gus ve DiMaggio, gizli bir görev için yanlarına bir robot alıp Vault'u terk eder.

T+ 384 Gün: Bugün!