FANDOM


Vault 46 için Overseer Gary Coffey II mutlak lider olsa da, genel gündelik işler ile uğraşan ve gene hayatın sürmesini sağlayan sıradan kararlar veren bir konsey bulunmaktadır. Vault sakinleri arasında resmi ismi yerine topluluğa Kocabaşlar ve üyelerine de Kocabaş denilmektedir.

Bu konsey düzenli olarak toplanmakta ve Vault içi durumu değerlendirmektir. Her toplantı sonrası kararlar Overseer'a sunulmaktadır ve onun onayından sonra uygulamaya girmektedir. Overseer toplantılara bazen uzaktan ses veya görüntü ile katılmaktadır ancak kişisel olarak toplantıda bulunduğu duyulmamış bir olaydır.

Konsey üyeleri bir seçim ile değil, yönettikleri departmanlarda gerçekleşen terfiler ile koltuklarına sahip olurlar. Bu üst seviye terfileri ve iş değişikliklerini onaylan ise Overseer'dır. Konseyin bir lideri olmasa da, geleneksel olarak Başçarkçı bu görevi üstlenir.

Vault 46 Yönetim Konseyi Üyeleri